Organisatsioonist

AHL Tartu Keskus on vabaharidusliku koolitusega tegelev mittetulundusühing, mis loodi 1993.a. Meie eesmärgiks on pakkuda täiskasvanuile võimalust arendada oma teadmisi ja oskusi, et seeläbi paremini toime tulla kiiresti muutuvas maailmas.


Soovime, et elukestva õppe idee muutuks omaseks kõigile täiskasvanutele sõltumata nende vanusest. Õppimisvalmidus, paindlikkus, kiire orienteerumis- ja otsustusvõime on omadused, milleta tänapäeval on raske hakkama saada ja oma eluteed ise kujundada.

Loodame, et meie poolt pakutav koolitus suurendab Teie enesekindlust ja rahulolu enese ning ümbritseva maailmaga, motiveerib Teid õpinguid jätkama ja julgustab otsima elus uusi radu.

Meie üheks tegevusvaldkonnaks olnud hea tasemega ja soodsa hinnaga võõrkeeleõppe korraldamine. Sellele lisandub arvutikasutaja õpetus. Korraldame ka psühholoogia-alast koolitust õpetajatele, sotsiaaltöötajaile ja lapsevanematele. Osaleme ka koolitusega seonduvates projektides. Igal aastal osaleb meie poolt korraldatud kursustel mitusada inimest.

Kontaktandmed

Juriidiline aadress: Lutsu 14a Tartu 51006
Postiaadress: Lutsu 14a Tartu 51006
E-mail: elle.pytsepp@gmail.com


Juhataja: Elle Pütsepp 55621200

Saada teade